Liên hệ | FRISCH | Fulfill your dream home

Liên hệ với chúng tôi

Xin vui lòng để lại thông tin liên hệ để nhận tư vấn nhanh

TRIẾT LÝ KINH DOANH

HỢP TÁC KINH DOANH, CHIA SẺ LỢI NHUẬN

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẠI LÝ

 • Luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác cũng như sẵn sàng chia sẻ cơ hội, lợi ích kinh doanh với Đại lý.
 • Luôn quan tâm đến Đại lý cũng như luôn có những điều chỉnh hợp lý nâng cao hiệu quả hợp tác quan hệ kinh doanh hai bên nhằm tạo dựng mối quan hệ đối tác dài hạn.
 • Luôn hỗ trợ kịp thời cũng như luôn cam kết hỗ trợ chia sẻ tối đa với Đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ

 • Đại lý mới : Mua Tiền mặt không cần ký hợp đồng nguyên tắc với TIE Stationery.
 • Đại lý mới : mua hàng công nợ
  • Ký hợp đồng nguyên tắc với Frisch và các phụ lục liên quan.
  • Giai đoạn 1 ( 02 tháng )
   • Hạn mức tín dụng : 20,000,000 VNĐ đối với đại lý khu vực tỉnh
   • Hạn mức tín dụng : 50,000,000 VNĐ đối với đại lý khu vực Hà Nội và Sài Gòn
   • Thời hạn công nợ : 07 ngày đối với đại lý khu vực tỉnh ; 10 ngày dối với đại lý khu vực Sài gòn và Hà nôi.
  • Giai đoạn 2 : Sau 2 tháng kinh doanh Frisch và đại lý sẽ làm việc lại và điểu chỉnh hạn mức cho phù hợp với khả năng kinh doanh của đại lý.
 • Luôn hỗ trợ kịp thời cũng như luôn cam kết hỗ trợ chia sẻ tối đa với Đại lý trước những biến động của thị trường và cạnh tranh.

QUY TRÌNH MUA HÀNG DANH CHO ĐẠI LÝ

1
Bạn cần hỗ trợ?